Genetikte Bombay

Genetikte

Testlerde Bombay fenotipi “0″ olarak görülen hastalar, H geninin iki çekinik allelini kalıtırlar (kan grupları (fenotipleri) “0″, genotipleri “hh”dır) ve A ve B antijenlerinin öncüsü H karbonhidratı (maddesi) fukozu sentezleyemezler.

Bu yüzden, öncüsü H antijeni bulunmadığından A ya da B antijeninin sentezlenememesi, A ya da B enzimlerinin olup olmamasını düzeltemez. Bu tayine rağmen, 0 negatif diğer grupların bir alt grubu değildir. Bobmay fenotipi ilk kez bulunduğunda, A ve B antijenlerini içermemesi nedeniyle 0 grubuna ait olabileceği düşünülmüştür. Fakat deneyler, Bombay fenotipinin 0 kan grublu insanlardan güvenli kan alamaması nedeniyle H antijenlerinin eksikliği durumunu açıklamış, 0 grubuna ait olmadığını da göstermiştir.

Bu fenotipin ortaya çıkması için ebeveynlerin her ikisinde de çekinik haldeki “h” alleli bulunmalıdır. Bu genleri taşıyan iki kişinin ve genlerinin biraraya gelmesi oldukça küçük bir olasılıktır, bu yüzden bu fenotip oldukça az görülür.

 

 

Yorumlar

Yorum yok.

 • Leave a Reply
   
  Your gravatar
  Your Name
   
   
   
   
 
BombayKan Grubu